Priser

Theme's Elements
Eksempler på våre priser

Priser

Advokathuset Viken følger advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse.

Vårt honorar baserer seg normalt på timepris og timeforbruk. Timepris vil variere alt etter sakstype, kunde og advokatens erfaring med saksfeltet.

For privatpersoner er vil timeprisen variere fra kr 1 650,- til kr 2 000,- eks. mva., og for næringsdrivende vil timeprisen variere fra 1 800 til kr. 2 500 eks. mva. Timepris avtales for den enkelte saken og vil fremgå av oppdragsavtalen.

Rettshjelpsforsikring
Dersom du har en hjem, innbo- eller husforsikring, vil du som regel krav på å få dekket utgifter til advokat etter en slik forsikringsavtale. Som medlem av en fagforening/fagforbund, vil du som regel også ha krav på dekning under rettshjelpsforsikring.

Har du tegnet boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøp av bolig, har du krav på å velge advokat fritt.

Ta gjerne direkte kontakt med advokat Per Heiberg på telefon 911 70 792 eller per@advokathusetviken.no for nærmere avklaring av mulige forsikringsdekninger.

Privatkunder

Satser for private
kr1650-2000/ time

Timepris vil variere alt etter sakstype, kunde og advokatens erfaring med saksfeltet.

Bedriftskunder

Satser for næringsdrivende
kr1800-2500/ time

Timepris vil variere alt etter sakstype, kunde og advokatens erfaring med saksfeltet.