IKT & Opphavsrett

Opphav, åndsverk, varemerker

Avklar dine opphavsrettigheter

Den som har opphavsretten har eneretten til å fremstille eksemplarer av det og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Det ligger en stor økonomisk verdi i et åndsverk og mange bedrifter og privatpersoner har produksjon av opphavsrettsbeskyttet åndsverk, design, varemerker mv. som sin viktigste inntektskilde.

Tjenester

Vi bistår med avklaring av opphavsrettigheter i forbindelse med publisering og bruk av materiale på internett, inngåelse av lisensavtaler og arbeidsrettslige spørsmål knyttet til ansattes rettighter til verk skapt i ansettesesforhold. 

Lisensavtaler

Produksjonsavtaler

Varemerkerett

Markedsføringsrett

Statens Standard Avtaler

KDL-avtalene og øvrige standardavtaler

Drifts- og vedlikeholdsavtaler

Konsulentavtaler​

Personvern

Vi ønsker å hjelpe deg!

Om du trenger hjelp, ta kontakt med oss. Dersom vi ikke kan svare med en gang, hører du fra oss innen 1 arbeidsdag.

Ring : +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no Man – Fre 08:00-17:00

Om oss