Inkasso

Inkassotjenester

Vi bistår ved inndrivelse av fordringer og pengekrav og tilbyr følgende tjenester

(klikk på elementene under for mer informasjon)

Purreservice

Vi følger opp Deres faktura etter forfall, sørger i den forbindelse med raskt og effektiv inndrivelse av Deres fordringer.

Fakturaadministrasjon

Fakturaservice som passer for små og mellomstore bedrifter

InkassoUtenrettslig inkasso

Umiddelbart etter registrering av inkassosak oppretter Viken Inkasso kontakt med skyldner, i den forbindelse prøver vi å få til en dialog hvor saken løser seg uten rettslige pågang ved bruk av namsmyndighetene.

I saker hvor dialog ikke nytter, kjører vi rettslige skritt for å sikre fordringen mot foreldelse samt skaffe pantesikkerhet til dekning av krav som er fremmet. Pantesikkerhet kan være lønnstrekk, pant i fast eiendom eller løsøre.

I saker med god pantesikkerhet kan løsningen være tvangssalg av fast eiendom eller løsøre slik at fordringshaver får dekning for sitt krav.

InkassoRettslig inkasso - omtvistede pengekrav

I noen tilfeller vil vi komme over omtvistede pengekrav. Fordelen Viken Inkasso besitter er at selskapets advokater umiddelbart kan håndtere disse, herunder bringe kravet frem til doms, slik at vi får et gyldig tvangsgrunnlag og i den forbindelse sikre kravet mot foreldelse. Deretter skaffe pantesikkerhet og få realisert pantet til penger for vår klient.

Omtvistede krav under NOK 125 000,- bringes inn for forliksrådet som første rettsinstans. Krav over NOK 125 000,- er hovedregelen tingretten. Vår bistand omfatter rettslige prosesser hvor dette er ønsket og nødvendig, vurdering av prosessrisiko og mulig kostnadsansvar ved valg av ulike alternative løsninger.

Vårt mål er å unngå en situasjon hvor kostnadene til inndrivelse overstiger verdien av det omstridte kravet, slik at det overskudd er umulig selv om man får medhold i at kravet er til.

Eksisterende pengekrav

Vi etablerer sikkerheter for rett betaling av eksisterende pengekrav, så som etablering av gjeldsbrev, panterettigheter og kausjonserklæringer mv.

Forsvar mot uberettigede pengekrav

Vi har solid erfaring som rådgivere innen de fleste problemstillinger knyttet til pengekrav (for eksempel mislighold i kontraktsforhold og erstatningskrav mot skadevolder).

Gjeldsforhandling

Vi bistår med gjeldsforhandling både for privatpersoner og bedrifter.

Konkurspågang

I noen tilfeller kan det være nødvendig å iverksette konkurspågang for å få dekning for bedriftens krav. Her tilbyr vi en gjennomgang, risikoanalyse og kostnadsoverslag sammen med oppdragsgiver før vi går til dette skrittet.

 Viken Inkasso er en del av Advokathuset Viken AS (org.nr. 917303800)

Kontakt oss!

Er du interresert i noen av våre tjenester, ta kontakt via dette kontaktskjemaet, eller ring oss for en uforpliktende samtale. Vi kan også nås på mail, og svarer opp fortløpende, senest i løpet av 1 arbeidsdag.

+47 401 33 000
post@advokathusetviken.no