Selskapsrett

Selskapsrettslige spørsmål

Riktig rådgivning kan spare bedrifter for store beløp

Selskapsrettslige spørsmål oppstår nærmest daglig for de som opererer i næringslivet. Innsikt i lover, regler og praksis er i selskapsrettslige spørsmål er avgjørende for en optimal drift og styring av selskapene.

For eiere og deltakere i ulike selskaper er det viktig å kjenne til regler om ansvar, utbytte, reglene om inngåelse av avtaler mellom eier  og selskap og mellom konsernselskaper.

Juridisk risikoeksponering kan påføre bedriften omdømmetap og tap av verdier for selskapet og eierne. Det kan være av stor verdi å få en systematisk kartlegging av juridisk risikoer og forebyggende tiltak, så som utarbeidelse en ”compliance policy”.

Våre tjenester

Vi bistår med juridiske veiledning og bistand i alle deler av livssyklusen til selskaper, fra vurderinger omkring valg av selskapsform ved oppstart, opprettelse og utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og aksjonæravtaler til løpende forretningsjuridisk rådgivning. Vi bistår også med foretakets Compliance og systematiske risk-management arbeid.

Valg av selskapsform

Etablering av selskaper

Fusjon/fisjon

Virksomhetsoverdragelser

Kapitalforhøyelse/kapitalnedsettelse

Omdannelse av selskap/endring av selskapsform

Styrets og daglige leders ansvar og oppgaver

Styresekretærfunksjoner

Compliance er en beskrivelse av virksomhetens tiltak for å sikre og trygge etterlevelsen av relevante lover, forskrifter, konsesjoner, lisenser, vilkår og tillatelser. Det er et økende fokus på styrets og daglige leders ansvar ved utførelsen av sine verv. Dette ansvaret er personlig. Vi gir råd om reglene og hvilke krav som stilles til selskapets ledelse. 

Rettsstilling mellom aksjonærene, og mellom aksjonærene og selskapet

Aksjonæravtaler

Egenkapitaltransaksjoner, f.eks. kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utdeling av utbytte, konsernbidrag mv

Kjøp/salg av virksomheter, oppkjøp, fusjoner, Due-Diligence

Vi ønsker å hjelpe deg!

Om du trenger hjelp, ta kontakt med oss. Dersom vi ikke kan svare med en gang, hører du fra oss innen 1 arbeidsdag.

Ring : +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no Man – Fre 08:00-17:00

Om oss

Trenger din bedrift bistand?

Ta kontakt på: +47 401 33 000

post@advokatfirmaetviken.no
·  Mon – Fri 08:00-17:00