Forsikring & Erstatningsrett

Skade eller påført økonomisk tap

Vi kjenner dine rettigheter

Erstatnings- og forsikringsrett  står i nær sammenheng. Den som blir skadet eller påført et økonomisk tap, vil ofte ha forsikringsordninger som kan gi en økonomisk kompensasjon for skaden eller tapet. Skadevolder vil ofte ha forsikringsordninger som kan dekke skaden eller tapet.  

Ofte vil bolig- og eller innbo/løsøreforsikringer dekke deler av utgiftene til advokatbistand. Det er også mulighet for fri rettshjelp fra det offentlige.

Tjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor hele spekteret av forsikrings- og erstatningsrett. I tillegg til alminnelig saksbehandling knyttet til gjennomføring av erstatnings- og forsikringskrav og kontakt med forsikringsselskaper, har vi lang erfaring med utvikling av forsikringsvilkår innen personal- og tingsskadeforsikringer, utredningsarbeid og regressbistand. Vi tilbyr prosessbistand i alle saker.

Krav etter yrkesskade, uføredekning, livsforsikring, brann tyveri, rettshjelp mv

Personskade, krav etter personalforsikringer

Uføredekninger

Krav etter mangel ved kjøp av fast eiendom – eierskifteforsikringssaker

Styreansvar / D&O

Produktansvar

Tingsskade

Formuesskade/driftstap

Det offentliges erstatningsansvar

Profesjonsansvar

Annen ansvarsforsikring

Sjørett / P&I

Vi ønsker å hjelpe deg!

Om du trenger hjelp, ta kontakt med oss. Dersom vi ikke kan svare med en gang, hører du fra oss innen 1 arbeidsdag.

Ring : +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no Man – Fre 08:00-17:00

Om oss