Distribusjons-/forhandleravtaler

Avtaletekster i henhold til lovverket

Franchiseavtaler, agent- og mellommannsforhold, eneforhandleravtaler

Distribusjonsavtaler, så som agentur, kommisjon, franchising mv kan reise mange og vanskelig spørsmål for begge parter i avtaleforholdet. Disse spørsmålene har stor betydning ved valg av distribusjonskanal og må hensyntas ved utformingen av den enkelte avtalen. Uklarheter i avtaleforholdet kan med føre risiko for tap og ansvar.

Vi bistår ved utarbeidelse av avtalemaler for leverandører og forhandlere.

Tjenester

Vi bistår både oppdragsgiver og forhandler- distributør i alle spørsmål knyttet til inngåelse, avvikling og opphør alle typer forhandler- og distribusjonsavtaler. 

Vurdering og forhandling av ulike samarbeidsavtaler så som agentavtaler, kommisjonsavtaler, eneforhandleravtaler, lisens- og franchiseavtaler.

“Non-Disclosure Agreements”

Bistand ved opphør av agent- og distribusjonsavtaler, erstatning-  og avgangsvederlag

​Vurdering av franchisekonsepter

Vi ønsker å hjelpe deg!

Om du trenger hjelp, ta kontakt med oss. Dersom vi ikke kan svare med en gang, hører du fra oss innen 1 arbeidsdag.

Ring : +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no Man – Fre 08:00-17:00

Om oss