Kontraktsrett

Kontrakter, avtaler og strategi

Rett rådgivning kan spare selskaper for store beløp

Mangelfulle kontrakter kan være kostbart, og føre til langvarige og omfattende tvister. Ved kyndig juridisk bistand kan du spare tid og ressurser og være sikker på at alle sider ved kontraktsforholdet er gjennomgått og vurdert.  

Ved siden av bistand etter gjeldende norske og internasjonale standardavtaler innen entreprise og anskaffelses-kontrakter bistår vi i alle typer kontraktsforhandlinger så som avtaler om leie av bolig eller næringseiendom, konsulent- og oppdragsavtaler, lisensavtaler mv.

Tjenester

Vi bistår våre klienter i alle faser av en kontraktsforhandling, fra utarbeidelse av forhandlingsstrategi til det endelige avtaledokument.

 

Ved tvist bistår vi både i forhandlinger og ved eventuell rettstvist. Vi har betydelig erfaring fra alle typer NS-standarder og avtaler mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag.

Kontraktsutforming og forhandlinger

Spørsmål om mislighold av avtaler, erstatning, hevning og prisavslag

Entreprise- og utbyggingsavtaler

Alle typer NS standarder, NTK mv

Avhending av fast eiendom

Avtaler om bustadoppføring

Feil- og mangler ved fast eiendom

Håndverkstjenester

Vi ønsker å hjelpe deg!

Om du trenger hjelp, ta kontakt med oss. Dersom vi ikke kan svare med en gang, hører du fra oss innen 1 arbeidsdag.

Ring : +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no Man – Fre 08:00-17:00

Om oss