Arbeidsrett

Krav og rettigheter

Arbeidsgiver og arbeidstager sine rettigheter

Arbeidsretten og ramme-lovgivingen omkring krav til arbeidsgiver og arbeidstakers forpliktelser er sentrale utfordringer bedriften daglig står overfor.

De ansatte og bedriftens arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for at bedriften kan lykkes for å nå sine kommersielle mål og reglene om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er sentrale er viktige verktøy for å nå disse målene. 

Tjenester

Advokathuset Viken bistår både arbeidsgivere og ansatte med riktig og effektiv rådgivning innen alle spørsmål knyttet til kollektiv og individuell arbeidsrett.

 

Ansettelse, oppsigelse, avskjed, permittering, sluttavtaler

Lønn- og bonusavtaler

Arbeidstids- og rotasjonsordninger

Konkurranseklausuler

Virksomhetsoverdragelse

Omstilling og nedbemanning

Innleie og utleie av arbeidstakere

Virksomhetsoverdragelse

Krav om HMS og arbeidsmiljø

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Vi ønsker å hjelpe deg!

Om du trenger hjelp, ta kontakt med oss. Dersom vi ikke kan svare med en gang, hører du fra oss innen 1 arbeidsdag.

Ring : +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no Man – Fre 08:00-17:00

Om oss