Fagområder

våre kompetanseområder

Fagfeltene

Familierett

Vårt mål er å løse konflikter innen dette feltet uten domstolenes hjelp, og vi vektlegger å arbeide konstruktivt og løsningsorientert for våre klienter.  

Selskapsrett

Vi bistår med juridiske veiledning i alle deler av livssyklusen til selskaper, fra opprettelse med utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og aksjonæravtaler, til gjennomføring av due diligence prosesser i forbindelse med kjøp eller salg av virksomheter og foretak. 

Kontraksrett

Vår bistand omfatter alle faser av en kontraktsforhandling, fra utarbeidelse av forhandlingsstrategi til det endelige avtaledokument. Ved tvist bistår vi både i forhandlinger og ved eventuell rettstvist. Vi har lang erfaring fra bistand til små- og mellomstore bedrifter.​

Forsikring & Erstatningsrett

Vi har lang erfaring som rådgivere i forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål  og jobber med rådgivning, forsikrings- og erstatningsoppgjør, tvisteløsning og annen bistand innenfor både forsikrings- og erstatningsretten.

Arbeidsrett

Arbeidsretten og rammelovgivningen omkring krav til arbeidsgiver og arbeidstakers forpliktelser er sentrale utfordringer bedriften daglig står overfor. Vi bistår arbeidsgivere med løpende rådgiving innen hele arbeidsrettens område, så som ansettelse og oppsigelse, virksomhetsoverdragelse, innleie og utleie av arbeidstakere mv.​

Fast eiendom

Innenfor fast eiendom bistår vi i alle spørsmål knyttet til  tvister oppstått etter kjøp og salg av fast eiendom , husleierett, naboforhold, etablering og oppløsning av sameier, spørsmål knyttet til drift av eiendomsforetak og eierseksjonssameier.

Distribusjons-/ forhandleravtaler

Distribusjonsavtaler, så som agentur, kommisjon, franchising mv kan reise mange og vanskelig spørsmål for begge parter i avtaleforholdet. Disse spørsmålene har stor betydning ved valg av distribusjonskanal og må hensyntas ved utformingen av den enkelte avtalen. Uklarheter i avtaleforholdet kan med føre risiko for tap og ansvar.

Inkasso

Vi bistår med inndrivelse av fordringer, herunder utenomrettslig og rettslig inkasso. Rettslig inkasso er bl.a. bestridte pengekrav som behandles i forliksrådet, namsmyndighetene eller domstolene.

Trenger du hjelp innen disse fagområdene?

La oss hjelpe deg eller din bedrift! Ring nå: +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no
·  Man – Fre 08:00-17:00