Fast eiendom

Eiendoms- rett

Vi bistår innen fast eiendom, naborett, eierseksjonssameier

Foreligger det feil eller mangler ved en bolig du har kjøpt, kan du kreve prisavslag, erstatning for utgiftene til reparasjoner, eller i enkelte tilfeller heve kjøpet.

Du kan også få prisavslag og erstatning dersom det viser seg at boligen var mindre enn oppgitt. 

​Har du innboforsikring, er det gode muligheter for å få dekket advokatutgiftene dine gjennom rettshjelpdekningen i forsikringen.

Tjenester

Advokathuset Viken bistår i alle spørsmål knyttet til fast eiendom så som forhold knyttet til drift av fast eiendom, grensetvister, grannegjerder, felles vei etc.  Ved kjøp av bolig med påstand om mangler bistår vi med å vurdere om mangelen er slik at den kan gi rett til prisavslag eller erstatning og om vilkårene forøvrig er oppfylt for å fremme kravet.  

Leieavtaler – kontrakter for leie av husrom og næringslokaler

Kjøp- og avhending av fast eiendom

Sameier/eierseksjonssameier

Tomtefeste

Plan- og bygningsrett

Tingsrett, tvist om grenser mellom faste eiendommer

Etablering og drift av eierseksjonssameier

Spørsmål om utkastelse, tvangsfravikelse, tvangssalg og dekningsbolig. 

Vi ønsker å hjelpe deg!

Om du trenger hjelp, ta kontakt med oss. Dersom vi ikke kan svare med en gang, hører du fra oss innen 1 arbeidsdag.

Ring : +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no Man – Fre 08:00-17:00

Om oss