Advokathuset VIKEN Vi er et ledende advokatfirma både for privat og bedriftskunder. Vi har mer enn 30 års erfaring. Kontakt oss nå Advokater med lang Erfaring Vi har fokus på kjernen i sakene og det å ha en effektiv og god kommunikasjon med deg som kunde. Kontakt oss nå

Tjenester

Vi bistår våre kunder med flere typer tjenester for private og bedrifter, fra rådgivning,  kontrakter og kontraktsbrudd, til forhandlinger,  forliks- og rettsprosesser, inklusive  tvisteløsninger.

Klientfokus

Vi har fokus på å ha en god og konstruktiv kommunikasjon med deg som kunde. Målet er at vi skal være lett å nå, yte høy service med personlig oppfølging og optimale resultater.

Forutsigbarhet

Vi ønsker å gi en god oversikt over innsats, kostnader og sakens muligheter. Vårt mål er at det skal være samsvar mellom kostnader, risiko og mulighet for å oppnå det ønskede resultatet. 

Om oss

Advokathuset Viken AS er en aktør som yter bistand til personer- og små og mellomstore bedrifter. Firmaet holder til sentralt i Oslo sentrum.

Advokathuset Viken AS

Vår kompetanse

Fagområder

Selskapsrett

Vi bistår med juridisk veiledning i alle deler av livssyklusen til selskaper, fra opprettelse med utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og aksjonæravtaler, til gjennomføring av due diligence prosesser i forbindelse med kjøp eller salg av virksomheter og foretak.

Kontraktsrett

Vår bistand omfatter alle faser av en kontraktsforhandling, fra utarbeidelse av forhandlingsstrategi til det endelige avtaledokument. Ved tvist bistår vi både i forhandlinger og ved eventuell rettstvist. Vi har lang erfaring fra bistand til små- og mellomstore bedrifter.​

Fast eiendom

Innenfor fast eiendom bistår vi i alle spørsmål knyttet til tvister oppstått etter kjøp og salg av fast eiendom , husleierett, naboforhold, etablering og oppløsning av sameier, spørsmål knyttet til drift av eiendomsforetak og eierseksjonssameier.

Forsikring & Erstatningsrett

Vi har lang erfaring som rådgivere i forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål og jobber med rådgivning, forsikrings- og erstatningsoppgjør, tvisteløsning og annen bistand innenfor både forsikrings- og erstatningsretten.

Arbeidsrett

Arbeidsretten og rammelovgivningen omkring krav til arbeidsgiver og arbeidstakers forpliktelser er sentrale utfordringer bedriften daglig står overfor. Vi bistår arbeidsgivere med løpende rådgiving innen hele arbeidsrettens område, så som ansettelse og oppsigelse, virksomhetsoverdragelse, innleie og utleie av arbeidstakere mv.​

Distribusjons-/forhandleravtaler

Distribusjonsavtaler, så som agentur, kommisjon, franchising mv kan reise mange og vanskelig spørsmål for begge parter i avtaleforholdet. Disse spørsmålene har stor betydning ved valg av distribusjonskanal og må hensyntas ved utformingen av den enkelte avtalen. Uklarheter i avtaleforholdet kan med føre risiko for tap og ansvar.
Trenger du hjelp?

La oss hjelpe deg! Ring nå : +47 401 33 000

post@advokathusetviken.no
·   Man – Fre 08:00-17:00

Gratis konsultasjon

Lovverket kan være komplisert. Det kan skape store problemer om man mistolker lovverket, eller ikke kjenner sine rettigheter. La oss hjelpe deg!